dinsdag 12 februari 2019

De Vierde Industriele revolutie -- terugblik

Kennis- en ontmoetingscentrum VNAB wint VPV Rotterdamprijs 2018

Het VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum heeft de VPV Rotterdamprijs 2018 gewonnen. Een unicum, want sinds de eerste uitreiking van de prijs in 2003 ging de prijs altijd naar een individu uit de Rotterdamse verzekeringswereld die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de financiële sector. Dit keer werd gekozen voor een plek. En het toeval wilde dat deze bijeenkomst nu juist hier plaatsvond.

Boudewijn van Uden (directeur Corporate Communicatie van ASR) namens de jury: "Het gaat om een initiatief dat officieel is gestart in april 2016 en al vanaf dat moment op het netvlies van de commissie stond. Het is een sprekend voorbeeld van de verbinding tussen een verzekeringswereld waarin de technologie een steeds belangrijker rol in het zaken doen speelt en de behoefte aan persoonlijk contact, overleg, kennisuitwisseling en inspiratie. Om juist in deze tijd een platform op te richten dat zich hierop richt getuigt niet alleen van realiteitszin, maar ook van durf. Het lijkt immers tegen de stroom in roeien, maar niets is minder waar gebleken. De latente behoefte binnen de bedrijfstak is haarfijn aangevoeld en op zijn Rotterdams omgezet van gedachten en woorden in concrete daden. Een initiatief ook, dat heden ten dage bezig is het gelijk van de initiatiefnemers in de praktijk te bewijzen. Iets waar de Rotterdamse verzekeringsbedrijfstak trots op mag zijn."

De prijs werd in ontvangst genomen door VNAB-directeur Wim Span die trots was op het feit dat het centrum in 2018 15.000 vakmensen had mogen verwelkomen en dat er zo’n 600 events zijn georganiseerd. “Ons centrum is niet alleen bedoeld voor vakevents of vergaderingen, mensen kunnen hier ook komen werken of een relatie ontvangen. We zijn uit de wittebroodsweken, eind dit jaar volgt er een evaluatie, het gaat goed, maar we moeten wel zorgen dat we dit centrum met elkaar en met onze partners op gang houden.”

De samenstelling van de jury van de VVP Rotterdamprijs is sinds 2003 niet veranderd. Naast Van Uden maken Aad Meijburg, Ab Evers, Mirjam Bruinzeel-Tak, Ron van Alphen en Charley Veels deel uit van de jury. In eerdere jaren werd de prijs onder meer uitgereikt aan Peter Hamerslag, Han Wansink, Chris Oomen, Gerard van Ommeren, Willem Vreeswijk en Hugo Borst. Onderdeel van de prijs is een geldbedrag van 1.000 euro (ook het bedrag is onveranderd gebleven sinds de eerste uitreiking in 2003, merkte Boudewijn van Uden op) dat gedoneerd moet worden aan een goed doel naar keuze. De VNAB koos voor jINC., dat kinderen uit omgevingen met weinig rolmodellen de kans biedt op een succesvolle toekomst.

Nieuw VPV-bestuurslid Björn Bierhaalder (VPV bestuurslid) heette de aanwezigen welkom en maakte duidelijk dat het bestuur gaat voor een kwaliteitsslag. In 2019 wordt gekozen voor een serie van drie evenementen om de effecten en kansen van de vierde industriële revolutie voor de Rotterdamse verzekeringssector op een aansprekende en uitdagende manier concreet te maken, aldus Bierhaalder.

De aftrap werd verzorgd door Paul de Ruijter, al 25 jaar actief als begeleider van scenario- en strategieprojecten. Volgens De Ruijter kenschetst de vierde industriële revolutie zich door het feit dat alle producten een digitale identiteit hebben gekregen. “Alle producten zijn traceerbaar geworden, producenten weten nu welke persoon op welke manier zijn product in het dagelijkse leven gebruikt en sturen daar vervolgens op met nieuwe diensten of producten. Bovendien zijn alle producten aan elkaar gekoppeld.”

Vooruitdenken, scenario’s schetsen en de impact ervan in kaart brengen, is van levensbelang, stelt De Ruijter. “Als onderneming zul je alerter op trends moeten inspelen dan je concurrent, zeker als een crisis zich aandient. Voortdurend moet je de vraag stellen hoe je om wilt gaan met een onzekere toekomst. Met scenariodenken kun je risico’s ook eerder ombouwen naar kansen. De meeste bedrijven zijn niet gewend om outside in te denken. Zij zijn intern gefocust. En als er fouten worden gemaakt, dan worden er schuldigen aangewezen en de laan uitgestuurd. Daarmee los je in feite niets op. Belangrijker is na te denken over externe risico’s. Volgens toezichthouders moeten hogere risico’s door financials opgevangen worden door steeds grotere financiële buffers aan te houden, maar dit kan ondernemingen juist log maken. Scenariodenken houdt ze fit.”

Het programma werd afgerond met een paneldebat aan de hand van vier stellingen over de impact van de vierde industriële revolutie. Het panel bestond uit Bart Brenninkmeijer (Mercer), Axel Schreijenberg (Concordia De Keijzer), Esther van de Graaf (Van de Graaf Assurantiën & Advies), Anne-Marie de Graaf-Dekker (SAA Advies) en Paul de Ruijter. In interactie met het publiek werd uitgebreid gesproken over de kansen de die ontwikkelingen nu al bieden. Zo werd er onder andere gesproken over de wisselwerking tussen techniek en de meerwaarde van menselijk contact, de noodzaak om de juiste competenties te ontwikkelen, de verschillende mogelijkheden om ook buiten de branche samen te werken om klanten te ondersteunen en de mogelijkheden die Rotterdam biedt in de ontwikkeling van de vierde industriële revolutie.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel waar de nodige contacten zijn gelegd of weer zijn aangehaald.

Wij kijken terug op een zeer goed geslaagd evenement en kijken uit naar het vervolg in mei.

De vierde industriele revolutie terugblik Terug