De VPV Rotterdam Prijs

De VPV Rotterdam-prijs wordt jaarlijks toegekend aan degene die werkzaam is of woont in de regio Rotterdam en in een jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van het verzekeringsbedrijf. Als bijzondere prestatie wordt tevens beschouwd de in een reeks van jaren geleverde bijdrage. Onze leden en het bestuur kunnen kandidaten voordragen voor de prijs.

De prijs omvat een wisselprijs, een blijvend aandenken en een besteding van een bedrag van € 1.000,- aan een goed doel. De prijs wordt toegekend door een commissie die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van het verzekeringsbedrijf in de regio Rotterdam. 

 

Commissieleden VPV Rotterdamprijs

Het bestuur is zeer verheugd met de volgende commissieleden:
De heer A.A. Meijburg
De heer B. van Uden
De heer A.J.A.M. Evers (tot 2024)
De heer Ch. P.J. Veels
De heer R.W.M. van Alphen (tot 2024)
Mevrouw M. Bruinzeel-Tak

De heer Mart Vreven (vanaf 2024)

De uitreiking vindt jaarlijks plaats tijdens één van onze bijeenkomsten, doorgaans in het najaar.

Al onze leden roepen wij op om kandidaten voor te dragen voor deze prijs.
U kunt de naam, adres en motivatie van de voordracht insturen via e-mail: info@vpvrotterdam.nl

Liaison bestuur VPV Rotterdam: Edward van Gilst

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2018

Datum: 12 Februari 2019

VPV Rotterdamprijs 2018

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de prijs gaat deze niet naar een persoon, maar naar een initiatief vanuit een organisatie: VNAB Kennis- & Ontmoetingscentrum. De commissie heeft lang bij dit voornemen stil gestaan om uiteindelijk een weloverwogen besluit te nemen. Uiteraard in goede afstemming met het bestuur van VPV Rotterdam.


Winnaars van de VPV Rotterdamprijs

Sinds 2003 is de VPV Rotterdamprijs 16 keer uitgereikt aan een individu of organisatie. De winnaars van de VPV Rotterdamprijs zijn:

2023 Theo Kocken

2022 Niet uitgereikt

2021 Niet uitgereikt

2020 Jos Baeten (door Corona maatregelen uitgereikt in 2022)

2019 Niet uitgereikt

2018 VNAB Kennis- & Ontmoetingscentrum

2017 Hugo Borst

2016 Mop van Tiggele

2015 Ivo Rozendal

2014 Chris Oomen

2013 Saskia van Dijke

2012 Willem Vreeswijk

2011 Han Wansink

2010 Niet uitgereikt

2009 Gerard van Ommeren

2008 Niet uitgereikt

2007 Kees Krijgsman

2006 Dirk Richters

2005 Wim Dees

2004 Gerard Kamphuisen

2003 Peter Hamerslag

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2015

Datum: 30 oktober 2015

De VPV Rotterdamprijs is in 2015 uitgereikt aan Ivo Rozendal, die in 2015 cum laude afstudeerde aan de Erasmusuniversiteit, waar hij de masteropleiding Aansprakelijkheid en Recht volgde. Ivo werkt op dit moment bij Nauta Dutilh in Rotterdam.