Voordelen lidmaatschap

VPV-leden kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten van de VPV.

Wie lid is van de VPV kan gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

In de tijd waarin de Wet op het Financieel Toezicht deskundigheidseisen (permanente educatie) verplicht stelt is het van belang  op de hoogte te blijven van de actualiteit. 

Op dit moment telt onze vereniging 150 individuele leden alsmede diverse leden via een bedrijfslidmaatschap. Het VPV-lidmaatschap kost slechts € 40,- per jaar.

Indien u een bedrijfslidmaatschap aangaat met de VPV wordt de contributie berekend over het aantal medewerkers dat daadwerkelijk gebruik kan maken van het lidmaatschap. Hierbij kunnen wij een aantrekkelijke korting aanbieden ten aanzien van de gangbare contributie per medewerker.

 

U kunt zich aanmelden door on-line ons lidmaatschap aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.

Particulier aanmelden

Hier kunt u zich als particulier aanmelden of aangeven bij welk bedrijf u lid wilt worden.

Aanhef

Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam

Geboortedatum
-
-
Telefoon
Fax
E-mail
Nogmaals uw e-mail

Adres
Postcode
Plaats
Land

Functie
Afdeling

Beursbengel?
Werkgever
IBAN

Wachtwoord
Nogmaals uw wachtwoord

Nieuwsbrief ontvangen?