Verslag over 2021 en eerste kwartaal 2022

 

In 2021 zijn we uitsluitend digitaal actief geweest. De lezingen met Jos Baeten hebben we in het voorjaar en het najaar moeten cancelen.

De webinar agenda zag er als volgt uit

21 januari   Betekenisvol ondernemen (Federatie)

22 januari  Toekomst en verbreding van het advies-vak (pensioen)

15 april  Vitale mensen maken een vitale organisatie

21 april  De Levensverzekeringsmarkt (Federatie)

20 mei  Pak je rol als adviseur in mistig pensioenlandschap (Federatie)

17 juni  Een frisse blik op de collectieve zorgverzekering

14 oktober  7 tips voor vitale medewerkers en klanten

21 oktober  Kansen die de verhardende schademarkt u biedt

21 maart  Toegevoegde waarde van de collectieve zorgverzekering

Op 20 april 2021 hebben we een ALV gehouden en is Sander de Vries toegetreden als bestuurslid

 

Samenstelling bestuur.

Edward van Gilst is aftredend als voorzitten en herkiesbaar.

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Edward wordt herkozen als voorzitter.

 

Financien.

De penningmeester heeft de jaarrekening toegelicht en Niels Laan heeft de kascontrole gedaan. De vergadering verleent de penningmeester decharge.

 

Federatienieuws

Met dank aan de federatie hebben we een aantal extra webinars kunnen organiseren

We constateren wel dat er door onze leden weinig gebruik gemaakt is van die webinars.

De kosten van de federatie bedroegen in 2021   818,-- euro, door een eenmalige extra bijdrage van 500,-- euro voor de webinars.

Voor 2022 hebben we bij de Federatie aangegeven dat ze meer gebruik moeten maken van webinar-studios binnen het eigen netwerk om de kosten te drukken.

De jaarlijkse bijdrage gaat daarmee weer naar circa 300,-- euro.

 

Programma 2022

19 april Algemene ledenvergadering

11 mei Lezing Jos Baeten en uitreiking VPV Rotterdam prijs

19 mei webinar Ethiek en verzekeren (Federatie)

Najaar 2022; we richten ons op 1 of 2 evenementen bij VNAB.

Daarnaast nog één of twee webinars van VPV Rotterdam en het aanbod van de Federatie.

 

Uitdagingen

Het bestuur constateert de volgende knelpunten voor de toekomst en zal daarop moeten acteren.

Het aantal leden loopt terug en bedrijfsleden betalen wel zodra we iets organiseren, maar minder goed als we geen evenement kunnen organiseren. Covid-19 heeft ons ook geraakt.

Lidmaatschap van de Federatie en het hebben van een website is ten opzichte van het aantal leden een dure hobby aan het worden.

De VPV Rotterdamprijs is ingesteld toen we meer dan 1.000 betalende leden hadden en meer dan 30.000,-- inkomsten per jaar. Nu we met een begroting zitten van 6.000,-- euro, zullen we daar ook een oplossing voor moeten vinden.

De prijs, 1.000,-- voor een goed doel, het beeldje en de lunch voor de commissie vergen circa 25% van de begroting.

Tips zijn welkom!

Daarop reageert Jacques van den Hoogen dat de evenementen heel goed zijn ten opzichte van de contributie. Voor 40,-- euro heb je twee keer per jaar een avondprogramma inclusief maaltijd en drankjes. Je kunt de contributie verhogen of een bijdrage vragen per evenement voor bijvoorbeeld de maaltijd.

Niels Laan is ook over 2022 bereid om de kascontrole te doen.

De jaarrekening sturen wij op verzoek naar de leden.