De VPV Rotterdam Prijs

De VPV Rotterdam-prijs wordt jaarlijks toegekend aan degene die werkzaam is of woont in de regio Rotterdam en in een jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van het verzekeringsbedrijf. Als bijzondere prestatie wordt tevens beschouwd de in een reeks van jaren geleverde bijdrage. Onze leden en het bestuur kunnen kandidaten voordragen voor de prijs.

De prijs omvat een wisselprijs, een blijvend aandenken en een besteding van een bedrag van € 1.000,- aan een goed doel. De prijs wordt toegekend door een commissie die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van het verzekeringsbedrijf in de regio Rotterdam. 

 

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2018

Het gaat om een initiatief dat officieel is gestart in april 2016 en al vanaf dat moment op het netvlies van de commissie stond. Het is een sprekend voorbeeld  van de verbinding tussen een verzekeringswereld waarin de technologie een steeds belangrijker rol in het zaken doen speelt en de behoefte aan persoonlijk contact, overleg, kennisuitwisseling en inspiratie. Om juist in deze tijd een platform op te richten dat zich hier op richt getuigt niet alleen van realiteitszin, maar ook van durf. Het lijkt immers tegen de stroom in roeien, maar niets is minder waar gebleken. De latente behoefte binnen de bedrijfstak is haarfijn aangevoeld en op zijn Rotterdams omgezet van gedachten en woorden in concrete daden. Een initiatief ook, dat heden ten dage bezig is het gelijk van de initiatiefnemers in de praktijk te bewijzen. Iets waar de Rotterdamse verzekeringsbedrijfstak trots op mag zijn. Daarom heeft de commissie het aangedurfd om de VPV Rotterdam Prijs 2018 toe te kennen aan:

Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

De voorzitter van de VNAB, de heer Danny van der Eijk, zou de prijs in ontvangst nemen. Hij is echter geveld door de griep en niet aanwezig. Daarom wordt de prijs uitgereikt aan de heer Wim Span, directeur van de VNAB.

Namens de commissie VPV Rotterdam Prijs,

Boudewijn van Uden

12 februari 2019

Terug