De VPV Rotterdam Prijs

De VPV Rotterdam-prijs wordt jaarlijks toegekend aan degene die werkzaam is of woont in de regio Rotterdam en in een jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van het verzekeringsbedrijf. Als bijzondere prestatie wordt tevens beschouwd de in een reeks van jaren geleverde bijdrage. Onze leden en het bestuur kunnen kandidaten voordragen voor de prijs.

De prijs omvat een wisselprijs, een blijvend aandenken en een besteding van een bedrag van € 1.000,- aan een goed doel. De prijs wordt toegekend door een commissie die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van het verzekeringsbedrijf in de regio Rotterdam. 

 

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2015

Hiermee heeft de VPV voor de tweede keer gekozen voor een jong iemand, zonder echte werkervaring in de verzekeringsbranche. Maar wel iemand die door middel van deze scriptie een voor de branche zeer actueel thema onder de aandacht heeft gebracht. Hij deed dat op heldere en tot nadenking stemmende wijze. De scriptie is getiteld "Internetonderzoek door verzekeraars naar mogelijk frauderende verzekerden of benadeelden".

We kennen als branche al heel wat jaren de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Ook hebben vele partijen in de branche in fraude onderzoek gespecialiseerde afdelingen. In die context lijkt het huidige internettijdperk met allerlei uitermate interessante bronnen zoals social media alleen maar meer en betere mogelijkheden te bieden om verzekeringsfraude uit te bannen. Als iemand zelf iets aan de gehele wereld openbaar maakt, bijvoorbeeld via Facebook, mag een verzekeraar dat dan ook gebruiken? Ivo schetst op een zeer toegankelijke manier en vanuit verschillende stakeholders, een weerbarstige realiteit. Een scriptie die, naar mening van de comissie, voor de verzekeringsbranche zeer de moeite waard is.

Het bedrag van 1.000,-- Euro dat verbonden is aan de prijs en waarvoor de winnaar een goed doel mag aanwijzen is door Ivo Rozendal geschonken aan Stichting Sonshine in Rotterdam Zuid. Deze stichting houdt zich bezig met jeugd-en maatschappelijk werk in achterstandswijken.

 

Terug